Les vo fľaštičke

Biosféra a uzatvorený ekosystém

 

Podľa definície je biosféra tá časť zeme, ktorá má vhodné podmienky pre život. Teda všetko, kde sa vyskytuje živá hmota ako rastlinstvo, živočíšstvo, mikroorganizmy a huby. Ekosystém je ucelená časť prírody, ktorá však nie je izolovaná a interaguje s ostatnými časťami prírody. Zemská biosféra je potom súbor všetkých menších ekosystémov, ktoré spolu tvoria jeden celok. Táto biosféra je však od okolitých planét odizolovaná vesmírnym vákuom.

 

Uzatvorený ekosystém

 

Mikrokozmos - malý ekosystém medzi sklami okna

 

Čo ma dohnalo k týmto úvahám? V jednom z okien starej budovy upútal moju pozornosť kúsok zelene. Bolo to v uzatvorenom priestore medzi sklami. Okná boli otočené na severnú stranu, takže sa sem dopadalo len trochu rozptýleného svetla. Asi nejakou malou štrbinou sa sem dostal prach a výtrusy machu, ktoré potom vyklíčili. Zdrojom vody bolo len nepravidelné zarosenie okien.

 

 

mach

 

Kúsok machu odobraný z okna

 

Asi po 30 rokoch od postavenia budovy sa mali vymeniť okná. Rozhodol som sa, že tento okenný mikrokozmos zachránim a bližšie preskúmam. Keďže okná neboli rozoberacie ale nitované, musel som v skle diamantom vyrezať otvor. Pri bližšom pohľade je vidno, že  tenká vrstva zrniečok prachu je prerastená pakorienkami machu, odkiaľ už pastonky rastú priamo nahor. Druh machu odhadujem na dvojhrot (Dicranum).

 

 

chvostoskok

 

Bližší pohľad mikroskopom na chvostoskoky

 

 

Pri ešte bližšom preskúmaní pod mikroskopom som objavil v machu niekoľko chvostoskokov (Collembola).  Ide o roztoče žijúce v pôde a listovej hrabanke. Na úplne prvom prvom obrázku je vidno ešte malého pavúka. Naľavo do neho je zvlečok, takže tam prišiel ako menší, potom sa tam zržiaval už nejaký čas a nakoniec sa zvliekol. Ťažko povedať, či lovil chvostoskoky, alebo tam mal len dočasnú skrýšu. Minimálne tie chvostoskoky tam museli žiť už dlhšiu dobu. Pripomínalo mi to experiment Biosféra2 (wikipedia), kde ľudia žili dlhú dobu vo veľkom skleníku odizolovanom od okolia.

 

 

bioshpere

 

Uzatvorená nádoba so substrátom pripravená pre nasadenie machu

 

Mach som preložil do pripraveného substrátu v sklenej nádobe s priemerom približne 8cm. Na dne bol jemný štrk, na to tenká vrstva drevného uhlia a nakoniec hlina. Štrk aj hlinu som upiekol v rúre, vodu prevaril a drevné uhlie v rámci možností sterilizoval pod UV lampou.

 

 

biosféra

 

Mach nasadený v uzatvorenej nádobe

 

Mach som rozdelil na povrch substrátu do troch ostrovčekov. Následne bola nádoba ponechaná bez zásahu na rovnakom mieste za oknom. Ide teda o uzatvorený ekosystém, malú biosféru, ktorá je vzduchotesne odizolovaná od okolia. Jediné čo príma je rozptýlené svetlo.

 

 

ekosféra

 

Mach v uzatvorenej nádobe o 6 mesiacov neskôr

 

 

Na obrázku je nádoba po 6 mesiacoch. Mach sa riadne rozrástol. Mám pocit že z drenážnej štrkovej vrstvy ubudla asi tretina vody. Buď je naviazaná v machu alebo nádoba netesní. V budúcnosti by som chcel vytvoriť dokonale izolovaný ekosystém, tak že by som otvor nádoby zatavil sklom.

en