Ako vypočítať cenu elektriny a koľko stojí prevádzka elektrospotrebičov

 

Elektrické zariadenia počas svojej prevádzky spotrebovávajú elektrickú energiu. Rôzne zariadenia však spotrebovávajú elektrickú energiu rôznym spôsobom, čo sa potom premietne do ceny za spotrebovanú elektrinu. Tento článok je s časti o spôsobe merania spotreby a z časti  o výpočte ceny za elektrinu.

 

 

Merač spotreby elektriny

 

Merač spotreby elektriny je zariadenie, ktoré sa zapojí medzi elektrickú zásuvku a spotrebič. Zariadenie potom zaznamenáva spotrebovanú elektrickú energiu. V bežnej sieti je napätie približne 240V a frekvencia 50Hz. Tieto hodnoty sa nemenia. Od typu spotrebiča závisí hodnota aktuálneho prúdu [A]. Vynásobením hodnoty prúdu a napätia dostávame okamžitý príkon [W]. Ale odoberaný prúd a následne príkon sa môže časom meniť. Ak spotrebič prestane na nejaký čas odoberať prúd, časomiera sa vypne. Merač spotreby preto meria príkon za časový úsek a zobrazuje priemernú hodnotu spotreby [kWh]. Celková spotreba za meraný čas sa  zobrazí priamo ako cena [€].

 

Sololight DT27 test

 

Merač spotreby elekriny - Sololight DT27

 

 

Z hľadiska príkonu máme dva typy spotrebičov. Prvý typ sú také ktoré majú stále rovnaký príkon ako napríklad žiarovka alebo mixér. Tie spotrebovávajú stále rovnaké množstvo elektrickej energie. Druhým typom sú zariadenia, kde sa buď príkon v čase mení, alebo sa zariadenie počas prevádzky samovoľne zapína a vypína. Napríklad ak pečieme jedlo v elektrickej rúre tri hodiny, tak sa elektrina nespotrebováva celé tri hodiny ale len polovicu času. Pretože ak sa dosiahne požadovaná teplota, tak sa rúra na chvíľu vypne. Ak klesne teplota pod určitú hodnotu, tak sa rúra opäť zapne. Takto sa striedavo zapína a vypína, aby sa udržala nastavená teplota. Podobne fungovali aj staré chladničky, že sa striedavo zapínali a vypínali, aby vnútro ochladili na stanovenú teplotu. Moderné chladničky už majú invertor, ktorý zariadenie nevypína ale zabezpečuje pridávanie a uberanie príkonu počas prevádzky.

 

 

Ako zistiť príkon a výkon


Ľudia si často zamieňajú pojmy príkonvýkon. Príkon je množstvo elektrickej energie ktorú spotrebič spotrebuje a výkon je práca ktorú spotrebič vykoná. Z hľadiska účinnosti je výkon vždy o niečo menší ako príkon. Nás však zaujíma spotrebovaná elektrina – teda príkon. Zariadenia ktoré majú rovnaký príkon majú túto hodnotu uvedenú na štítku aj v návode. Ak ho budeme používať tri hodiny, spotrebujeme trojnásobok.


Spotrebiče ktorých príkon sa mení majú tiež hodnotu príkonu uvedenú na štítku, avšak jedná sa o okamžitý príkon. Spotrebu za určitý čas zistíme len pomocou merača spotreby. Niektoré spotrebiče s premenlivým príkonom majú uvedenú hodnotu priemernej ročnej spotreby [kWh/p.a.]. Skratka p.a. zamená „per annum“ teda za rok. Jedná sa o hodnotu udávanú výrobcom, získanú z laboratórnych meraní. Ak nemáme merač spotreby, môžeme pre odhad použiť aj túto hodnou.

 

 

Ako vypočítať cenu za spotrebu

 

Máme spotrebič s konštantným príkonom 120 W, ktoré bude zapnuté nepretržite 2 dni. Sadzba elektriny pre domácnosti je približne 0,14 €/kWh.


Príkon= 120 W = 0,12 kW
Čas= 2 dni = 48 hod
Sadzba= 0,14 €/kWh


Cena = príkon[kW] . čas[hod] . sadzba[€/kWh] = 0,12 . 48 . 0,14 = 0,81 €

 

 

Online kalkulačka  

Príkon = W
Čas = hod
Sadzba = €/kWh

  

 

Celková cena na faktúre sa skladá z fixnejvariabilnej zložky, plus ďalšie poplatky ako napríklad tarifa za straty pri distribúcii. Fixná zložka je cena ktorú mesačne zaplatíme aj keď nespotrebujeme žiadnu elektrinu. Variabilná zložka je cena ktorá závisí od množstva spotrebovanej elektriny.

 

 

Koľko zaplatíme za používanie bežných domácich spotrebičov


Niektoré spotrebiče ako napríklad televíziu, si človek zapne, keď ju ide pozerať. Ďalšie spotrebiče ktoré majú síce malý príkon, ale bývajú zapnuté nepretržite aj keď ich práve nevyužívame, sú napríklad wifi router alebo set-top box. Preto je dobré, cez noc všetky nevyužívané spotrebiče vypnúť centrálnym spínačom.

 

Spotrebič
príkon [W] 
využitie
[h/deň]
[€/rok]
Rúra
2300
3h/týždenne
0,43
50,36
Kanvica
2170
3min/denne
0,05
5,54
Mixér
300
10min/týždenne
0,23
3,53
Vysávač
750
30min/týždenne
0,07
2,68
Mobil
15,8
1h/denne
1
0,81
TV
116
2h/denne
2
11,86
Wifi
21,8
nonstop
24
26,74
PC
154
8h/denne
8
62,96
Chladnička
45
nonstop
24
55,19

 

V tauľke sú uvedené hodnoty času využia jednotlivých spotrebičov.

 

 

 

 

Graf príkon spotrebičov

Červený graf zobrazuje príkon spotrebičov, pričom sú zoradené od najnižieho po najvyšší bez ohľadu na to, ako dlho sú spotrebiče zapnuté.

 

 

 

Graf cena za spotrebovanú elektrinu v €

Modrý graf zobrazuje cenu za priemernú ročnú spotrebu s ohľadom na to, ako dlho býva spotrebič zapnutý a používaný. Napríklad taký wifi modem má malý príkon ale obvykle býva zapnutý nepretržite. Na druhej strane elektrická rúra má vysoký príkon ale požívame ju len pár hodín za týždeň.

 

 


Koľko stojí prevádzka klimatizácie


Klimatizácia má veľký príkon. Jej použitie však veľmi záleží od počasia. Niekedy ju stačí pustiť len na chvíľu a inokedy musí bežať na plný výkon celý deň, aby sa človek neuvaril zaživa. Používam klimatizáciu Samsung 3,5 kW s aplikáciou SmartThings, ktorá zaznamenáva spotrebu elektriny za každý deň. Využívam hlavne úsporný režim EKO, kde je priemerná spotreba približne 400 W. Za mesiace Máj, Jún, Júl sa dokopy minulo 100 kWh, čo je v prepočte 14€. Zdá sa to celom málo ale výrobca udáva priemernú ročnú spotrebu 188 kWh/p.a.

 

Spotreba klimatizácie Samsung SmartThings

 

Denná spotreba klimatizácie zobrazená cez aplikáciu SmartThings.