Hmotnosť mravca

Meranie hmotnosti Lasius niger pred a po kŕmení

 

To že mravec zodvihne niekoľko-násobok svojej hmotnosti, počul už asi každý. Ale aká je v skutočnosti hmotnosť mravca? A zamysleli ste sa nad tým, aké množstvo potravy dokáže robotnica priniesť do hniezda ? Tieto hodnoty som sa pokúsil experimentálne stanoviť.

 

Zaujímavosťou u mravcov je to, že majú dva žalúdky. Menší slúži na získavanie živín. Väčší, nazývaný sociálny žalúdok alebo odborne vole, slúži  na transport tekutej potravy do hniezda, prípadne ako zásobáreň počas obdobia bez potravy. Vzájomnú výmenu potravy medzi jednotlivými robotnicami nazývame trofalaxia. Ide o situáciu kedy „hladný“ mravec poklepáva tykadlami po hlave „sýteho“ mravca a tým ho donúti k dáveniu zásob zo sociálneho žalúdku. Čím je mravec väčší, tým má aj väčší sociálny žalúdok. Kasta major teda neslúži svojou veľkosťou len na obranu hniezda, ale aj ako objemná zásobáreň potravy. Najviac dokážu zväčšiť zadoček austrálske medové mravce.

 

 

 

Na konci videa si všimnite, ako sa objem zadočku zväčšil, a objavili sa na ňom svetlé pruhy.

 

 

Ak sa mravec dostane k potrave, začne si ňou napĺňať sociálny žalúdok. Ako objem žalúdku rastie, začnú sa postupne odďaľovať jednotlivé segmenty zadočku, až sa obnaží intersegmentálna blana. Mravec s plným sociálnym žalúdkom potom vyzerá, akoby mal na zadočku svetlé pruhy.

 

 

Experiment

 

Pre stanovenie hmotnosti, ktorú robotnica dokáže naraz odniesť do hniezda som zostavil nasledujúci experiment: Odvážil som hmotnosť mravca, krotý už dlhšiu dobu nejedol. Očividne mal aj zmenšený zadoček. Mravca som nakŕmil medovicou. Kŕmenie trvalo asi 2 minúty. Následne som ho znovu odážil. Prírastok hmotnosti predstavuje množstvo potravy, ktorá sa vojde do sociálneho žalúdku. Na meranie som použil skupinu 10 robotníc. Ide o  8 mesačnú kolóniu s veľkosťou 30 robotníc, teda je predpoklad, že všetky budú mať približne rovnakú veľkosť.

 

 

Hmotnosť mravca

 

Na x-ovej osi  je číslo merania zoradené od najmenšej pôvodnej hmotnosti hladného mravca. Na y-novej osi je nameraná hmotnosť v mikrogramoch. Zelený pruh predstavuje hmotnosť hladného mravca. Červený pruh predstavuje prírastok hmotnosti po nakŕmení. Súčet zeleného a červeného pruhu udáva celkovú hmotnosť mravca aj naplneným sociálnym žalúdkom. Priemerná hmotnosť nasýtenej alfa robotnice Lasius niger je približne 900ug.

 

 

Percentuálne vyjadrenie prírastku hmotnosti

 

Ak ale berieme do úvahy polietizmus (veľkosť robotníc narastá priamoúmerne s narastajúcim počtom robotníc), tak veľkosť sociálnych žalúdkov nebude rovnaká. Preto som vytvoril aj druhý graf, ktorý udáva percentuálny prírastok hmotnosti (os y) vzhľadom na pôvodnú hmotnosť. Aritmetický priemer nameraných hodnôt je vyznačený červenou čiarou. Z nameraných hmotností vyplýva, že alfa robotnica Lasius niger dokáže naplniť sociálny žalúdok na hodnotu približne 45% svojej pôvodnej hmotnosti. Namerané hodnoty sú iba približné, pretože mravec mohol mať ešte nejaký zbytkový objem potravy z minulého kŕmenia. Ide tu o veľmi malé hmotnosti. Počas kŕmenia sa mohla medovica zachytiť na mandibulách, tykadlách a prenom páre končatín, čo tiež prispieva k celkovej hmotnosti.