Samovoľne svietiace žiarivky

 

Okolo vodičov vysokého napätia vzniká elektrické pole. Tým sa vyvárajú hladiny s rôznym potenciálom. Prepojením hladín s rôznym potenciálom sa potenciály začnú vyrovnávať a vznikne tak elektrický prúd. Aj vo veľkej vzdialenosti od vodiča môžeme dostať malý prúd. Aj takýto malý prúd dokáže rozsvietiť žiarivku. Najlepšie ak je uzemnená a nasmerovaná kolmo k zdroju. Tým nikoho nenabádam aby to skúšal. Dosť bolo teórie, hurá na fotky a na konci je video.