Zariadenie na výrobu elektriny z voľnej energie

 

Hneď na úvod musím povedať, že sa nejedná o kvantový generátor voľnej energie (QEG) ktorý vyvíjal Nikola Tesla. Pojem voľná energia by znamenal, že sa energia nachádza niekde vzduchu a môžeme ju odčerpávať a využívať. Zákon zachovania energie však vraví, že energia nevzniká ani nezaniká, len mení svoju podobu. Tento návod by sa mal po správnosti skôr volať zariadenie na premenu elektromagnetického vlnenia na elektrickú energiu pomocou elektromagnetickej indukcie. Elektromagnetické žiarenie sa nachádza všade okolo nás. Vyskytuje sa prirodzene alebo ako elektrosmog, ktorého pôvodom sú rádiové vlny, wifi, mobilné telefóny a iné elektrické zariadenia. Toto žiarenie môžeme zachytiť, vyrobiť elektrický prúd, presmerovať a použiť napríklad na rozsvietenie LED diódy.

 

V Exceli som si navrhol špirálovú cievku (anténu) na dosku plošného spoja. Cievka má polomer 2cm no po rozvinutí špirály by mala dĺžku jeden meter.

 

 

Pre výrobu si môžete stiahnuť zdrojový súbor: PNG , XLS

 

 

 

Plošný spoj môžeme spraviť klasickou cestou pomocou fotorezistu, no ja som použil obyčajnú lepiacu pásku, do ktorej som obrazec vypálil pomocou lasera.

 

 

Gravírovanie plošného spoja pomocou lasera

 

Gravrírovanie masky pre plošný spoj pomocou 1W lasera.

 

 

Leptanie plošného spoja pomocou masky a chloridu železitého

 

Vypálené miesta tak vytvoria masku pre leptanie. Ja som použil leptadlo chlorid želzitý (FeCl3), no môže to byť aj nejaká kyselina.

 

 

Prístroj na vprobu elektriny z voľnej energie

 

Po odlepení pásky zostali chránené miesta neodleptané, čím vytvorili špirálu. Na začiatok a koniec špirály som pripojil LED diódou.

 

 

Plošný spoj pod mikroskopom

 

Pri pohľade cez mikroskop je vidno, že detaily leptania nie sú najdokonalejšie. Vodivé cesty sú však funkčné a nikde nedochádza ku skratom.

 

 

 

Zadná strana plošného spoja. Súčiastky sa obvykle pripevňujú z opačnej strany plošného spoja. Chcel som však vidieť na špirálu a zároveň aj na diódu ako svieti.

 

 

Elektromagnietická indukcia elektrickej energie z RFID čítačky

 

Ak na cievku pôsobí striedavé magnetické pole, v cievke sa indukuje napätie. Ak konce cievky prepojíme, tak v nej bude tiecť elektrický prúd. Podobný princíp funguje aj pre RFID čipy, ktoré takto získavajú elektrickú energiu. Zariadenie preto bude pracovať v blískosti čítačiek čipových kariet, električeniek, bezkontaktných platobných termináloch, bezdrôtových nabíjačkách, transformátoroch a podobne.

 

Ja som použil LED diódu 1,6V_20mA. Ak by bola cievka omnoho väčšia a LED-ka by bola nízkoprúdová (1,2V_1mA), tak by fungovala buď na väčšiu vzdialenosť, alebo pri slabšom magnetickom poli. Nevýhodou je, že pri silnejšom magnetickom poli (napr. v blízkosti mikrovlnky) by mohla zhorieť. Najvyššiu účinnosť dosiahneme, ak je veľkosť cievky v rezonancii s vlnovou dĺžkou elektromagnetického žiarenia.

 

 

 

RFID čítačka čipových kariet

 

 

Elektromagnetická indukcia rádiových vĺn z vysielačky

 

Aj vysielačka je zdrojom elektromagnetického vlnenia.

 

 

Video z výroby a testovania.

 

 

Kam ďalej?

RFID hodinky

Textová blikačka na bicykel

Termofotografia

en