Pomôcka na určovanie súhvezdí zverokruhu

 

V dávnych dobách, keď ešte ľudia nemali hodinky ani kalendár, riadili sa podľa pohybu slnka a hviezd. Rôzne zoskupenia hviezd im pripomínali zvieratá či obrazce, a tak vzniklo pomenovanie súhvezdí. Dnes je hviezdna obloha (ako guľová plocha) rozdelená na menšie oblasti, ktoré majú presne vymedzené hranice. Do týchto oblastí patria konkrétne hviezdy, podľa ktorých boli tieto súhvezdia aj pomenované.

 

 

zodiac signs

 

Ekliptika je pomyselná čiara na oblohe, po ktorej sa pohybuje slnko, mesiac aj ostatné planéty. Ekliptika prechádza cez oblasti 12 súhvezdí nazývaných aj znamenia. Súhvezdia znamení sa vzhľadom k polohe slnka počas roka zdanlivo posúvajú na pozadí oblohy. Každý mesiac sa tak slnko nachádza v inom znamení. Z toho vzniklo rozdelenie roka na 12 mesiacov.

 

Každému mesiacu sa priradil pevný dátum, kedy slnko vstupuje a vystupuje z daného znamenia. Teda konkrétny deň začiatku a konca mesiaca. Znamenia (oblasti súhvezdí) však majú na oblohe rôznu veľkosť, takže každý mesiac má rôzny počet dní. V skutočnosti ešte existuje 13. znamenie – Hádos. Jeho počet dní je však veľmi malý, takže bol spojený dokopy so strelcom do jedného mesiaca.

 

Zemská os, ktorá prechádza severným a južným pólom, je voči ekliptike sklonená o 23,5°. Rádovo v tisíckach rokov sa jej pozícia pomaly mení (precesia osi), čo spôsobuje ďalší zdanlivý pohyb znamení vzhľadom k slnku. V staroveku, keď vznikali prvé písomné zmienky o astronómii, priradili sa znameniam pevné dátumy. Odvtedy do dnešného dňa nastal z dôvodu precesie značný posun v dátumoch. Navyše znamenia sa skladajú z hviezd ktoré sú umiestnené rôzne v priestore a ich vzájomná poloha sa vzájomne mení, takže aj tvary a veľkosti znamení sa tiež veľmi pozvoľne menia.

 

 

Skutočné dátumy znamení zverokruhu

 

Obrázok vyššie udáva skutočné rozdelenie dátumov znamení zverokruhu, vypočítaných podľa astronomických hraníc pre rok 2020. Ako už bolo spomenuté dátumy sa pozvoľne menia, takže ani ja som neuviedol konkrétne dni. Tento obrázok by však mal zostať platný najbližších 100 rokov.

 

 

znamenia zverokruhu poloha zeme a slnka na ekliptike

 

 

Keďže dátum znamenia udáva deň vstupu do daného znamenia tak pri pohľade zo zeme na naše znamenie nás oslepuje slnko. Preto paradoxne najlepší čas pre pozorovanie svojho znamenia je približne pol roka po dátume narodenia. Napríklad ako na obrázku vyššie je pri pohľade zo Zeme znamenie býka na prelome Mája a Marca prekryté slnkom. Nejlepší čas na jeho pozorovanie na oblohe je však počas Novembra.

 

 

Dodekaéder - trojrozmerný svietiaci zverokruh

 

Ako pomôcku pre učenie sa znamení som vytvoril dodekaéder zverokruhu. Ide o dvanásťsten, pričom na každej stene je vyobrazené jedno znamenie. Orientácie vyobrazených súhvezdí platia pre Slovensko a blízke okolie. Hviezdy ktoré patria do konkrétneho súhvezdia sú presne definované, avšak pospájanie obrazcov čiarami presne dané nie je. Vybral som teda najpoužívanejšie tvary.

 

zverokruh kalendár

 

Šablóna pre vytlačenie na formát A4: .pdf

 

 

Najlepšie je vytlačiť dokument bielym tonerom na tmavý papier. Teda všetko čo je v počítači čierne sa vytlačí bielym atramentom.

 

svietiaca akrylová farba

 

Pre lepší efekt som na hviezdy pridal ešte fosforeskujúcu svietiacu farbu.

 

 

aquarius

 

Dáme si pár kvapiek do misky a špáradlo striedavo namáčame do farby a robíme bodky na hviezdy.

 

 

dodecahedron surface

 

Farbu necháme zaschnúť a vystrihneme plášť dodekaédru podľa línií.

 

 

papierový dodekaéder zverokruh

 

Postupne zlepíme jednotlivé steny k sebe.

 

 

zverokruh svietiacich znamení 12 sten

 

Svietiacu farbu stačí pár sekúnd nabiť na svetle a potom asi pol hodinu svieti v tme.

en