Návod na výrobu: Indiánska flauta

Hybridná americko – slovenská píšťalka

 

 

Flauta amerických indiánov (Native American Flute) ma zaujala svojou „primitívnou“ technológiou výroby. Slovo primitívna nemá negatívny význam, ale naopak vyjadruje schopnosť vyrobiť niečo holými rukami bez použitia výdobytkov modernej techniky. Indiáni rozštiepili drevo,  pazúrikom vydlabali dutinu a obe polovice zlepili naspať živicou. Takže nie je potrebný vrták, tak ako je to pri výrobe slovenskej píšťalky, koncovky či fujary.

 

 

Vzduch vchádza cez vstupný otvor do predkomory. Ďalej pokračuje z predkomory výstupným otvorom popod vtáčika cez úzku vzduchovú štrbinu. Po opustení štrbiny naráža na hranu okienka. Hrana je sklonená tak, že vzduch smeruje dovnútra hlavnej komory.

 

Tradičná indiánska flauta má iný počet a iné rozmiestnenie hmatových otvorov ako slovenská. Priemer vývrtu aj proporcie sú iné. Keďže už mám nacvičené piesne a  prstoklad na pastiersku 6 dierovú píšťalku, rozhodol som sa prispôsobiť indiánsku flautu slovenským pomerom. Vzhľad vyzerá indiánsky, ale priemer vývrtu, priemer hmatových otvorov a šírku okienka som robil podľa vzoru pastierskej píšťalky.

 

Vznikla tak 6-dierová pastierska píšťalka ukrytá v tele indiánskej flauty. Keďže ide o hybridný pokusný hudobný nástroj, zanedbal som primitívne techniky výroby a pomohol som si  obrábacími strojmi.

 

 

Návod na výrobu

 

 

 

Dlhý hranol rozrežeme na polovicu a vyznačíme si rozmery komôr.

 

 

 

Vydlabeme drážku. Napríklad dlátom. Ja som použil frézu upnutú do stojanovej vŕtačky.

 

 

 

Vytvoríme okienko a výstupný otvor z predkomory.

 

 

 

Obe polovice zlepíme. Po zlepení vyvŕtame vstupný otvor do predkomory.

 

 

 

Opracujeme prebytočný materiál napríklad pilníkom. Ja som použil sústruh.

 

 

 

Vzduchovú štrbinu môžeme vydlabať do tela flauty alebo do vtáčika. Ďalej sa dá vzduchová medzera vytvoriť tenkým prúžkom kože alebo plechu.

 

 

 

Vtáčik zakrýva vzduchovú štrbinu zhora. K telu flauty je pripevnený prúžkami kože. Vtáčik sa tak môže vymeniť za iné zvieratko podľa nálady, alebo ročného obdobia.

 

 

Indiánska flauta

 

Ornamenty sú vypaľované pájkovačkou. Tradičnou ozdobou sú tyrkysové korálky zapustené do dreva.

 

 

 

Video natáčané na chodbe, kde sa to pekne ozýva.

 

 

PVC american native flute

 

Tip: pred prácou s drevom je vhodné skúsiť si výrobu na plastovej rúre - pentatonické ladenie.

 

 

PVC american native flute

 

Ďalší pokus s PVC rúrkou - Cdur, rozmiestnenie dierok ako na pastierskej píšťalke.

 

 

 

 

Kam ďalej?

Pastierske píšťalka - postup výroby

PVC fujara - návod na výrobu

en