Vzdelanie

 

 

20015 - súčasnosť

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Ústav materiálov

 

 

2009 - 2015

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

odbor: Technické materiály

Diz. pr.: Štúdium kinetiky fázových transformácií vo vysokolegovaných zliatinových systémoch na báze železa

 

 

2007 - 2009

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

odbor: Technické materiály

Dipl. práca: Thermodynamic modelling of interdiffusion in Fe-Ni and Fe-Co bonds

abstrakt

prezentácia

poster

 

 

2004 - 2007

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

odbor: Materiálové inžinierstvo

Bc. práca: Štúdium degradačných mechanizmov porušovania zvarových spojov žiarupevných ocelí

abstrakt

prezentácia

 

 

2000 - 2004

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

odbor: Prevádzka železničnej dopravy a prepravy