Camponotus ligniperdus

Náš najväčší slovenský mravec

 

Camponotus ligniperdus slovenským menom nazývaný mravec drevokaz patrí medzi najväčšie európske druhy. Na území Slovenka je to náš najväčší druh. Robotnice môžu dorásť až do veľkosti 15mm. Jedince sú sfarbené do čierna s tmavo červenou hruďou, stopkou a prednou časťou prvého článku zadočku. Vyskytuje sa na slnečných miestach od nížim až po stredné polohy, kde si buduje hniezda v mŕtvom dreve, alebo pod kameňmi. Živí sa sladkými výlučkami vošiek a drobným hmyzom.


Kráľovná si po párení hľadá úkryt hlave v štrbinách dreva alebo pod kameňmi. Sama potom zakladá kolóniu. Z nakladených vajíčok sa liahnu larvy, neskôr vytvárajú kokóny a novo vyliahnuté robotnice sa potom starajú o kráľovnú. Camponotus ligniperda vytvára robotnice dvoch typov: ninor a major. Prvé robotnice mladej kráľovny sú vždy veľmi drobné. Ich vývoj trvá približne 50 dní. Neskôr sa začnú objavovať majori. Robotnice sa môžu dožiť niekoľkých rokov, kráľovná dokonca až 20.

 

Camponotus ligniperda sa dá pre svoju veľkosť jednoducho pozorovať a fotografovať. Ďalej nasleduje kolekcia obrázkov, ktoré som nazhromaždil. Použil som makrofotografiu, svetelnú a elektrónovú mikroskopiu. Obrázky sú vo vyššom rozlíšení, tak to môže trochu brzdiť.

 

 

 

Makrofotografia

 

Fotoaparát mám položený pri formikáriu, a tak môžem pohotovo reagovať, keď sa niečo zaujimavé deje. Problém býva že pri veľkom clonovom čísle (t.j. malý otvor clony) je príliš málo svetla, aby som udržal ostré fotky. Niekedy sa ale pošťastí a mravec pózuje rovno pod svetlom. Fotka nižšie nie je z prírody, ale zpoza skla formikária.

 

ligniperda

 

Major stojí na vyvíšenom mieste a tykadlami "vetrí okolie".

 

 

 

Pohybom kurzora myši v hornom obrázku môžete mravcom rotovať v rozmedzí 360°.

 

 

makro mravec

 

Detail na vysušenú a vypreparovanú robotnicu.

 

 

mravčia kraľovná vagus versus ligniperda

 

Na porovnanie dve kráľovné vedľa seba.

 

 

 

 

Svetelná mikroskopia

 

Svetelny mikroskop má veľmi malú hĺbku ostrosti, ale dostávame z neho farebné obrázky. Mravec je taký veľký a členitý, že sa nedá použiť ani metóda softwarového rozšírenia hĺbky ostrosti, kedy sa viac obrázkov spojí do jedného.

 

mravec mikroskop ant light microscopy ligniperda microscopy

Fotografie zo svetelnej mikroskopie. Kliknite pre zväčšenie.

 

 

 

 

Elektrónová mikroskopia

 

SEM (Scaning electron microscopy) – rastrovacia elektrónová mikroskopia používa namiesto svetla lúč elektrónov. Hĺbka ostrosti je veľmi veľká, avšak výsledný obraz je len v odtieňoch šedej. V SEM sa dajú pozorovať iba vodivé materiály, inak by sa museli naprášiť uhlíkom.

 

Pre pozorovanie mravca som použil metódu GBL (Gentle beam low), ktorá umožňuje sledovať aj nevodivé vzorky. Urýchlovacie napätie je do 1kV a zároveň je na držiak vzorky privedené záporné predpätie. Predpätie odpudzuje elektróny, ktoré by sa inak hromadili na povrchu nevodivej vzorky. 

 

 

SEM of Camponotus ligniperda Zložené oko SEM Elektrónová mikroskopia Čelová časť - tykadlové ryhy Hmatový chlp Kĺb tykadla Mandibuly Hlava

 

Kliknite na obdĺžnik, ktorý chcete priblížiť.

Stlačením F11 prepnete celoobrazovkové prezeranie.

 

 

mravec pod mikroskopom ant electron microscopy

 

Kliknite na obdĺžnik, ktorý chcete priblížiť.

 

 

 

Stiahnite si obrázok vo vysokej kvalite. Kliknutím vyberte rozlíšenie.

 

 

 

Do budúcnosti plánujem:

 

  • nasnímať 3D stereografický obrázok
  • nasnímať mnoho obrzázkov rotujúceho mravca, tak aby sa to dalo spätne prehrať z každého uhla
  • pomocou iónového lúča spraviť priečny rez a pozrieť sa na mravca z vnútra

 

 

 

Kam ďalej ?

 

Všeobecne o chove mravcov

 

Výroba formikária z Ytongu (pre chov nielen Camponotus ligniperdus)

 

English version of this article

 

 


 

 

Fotografie boli zhotovené na zariadení HRSEM JEOL 7600F + WDS + EDS + EBSD,

v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód

v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov, ITMS 26220120014,

spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.